Szent Mihály

Az 1300-as évektől kezdték építeni a monumentális Szent Mihály-templomot, amely átvette a plébániatemplom szerepét, és a régi templom a domonkosoké lett. Az 1349-es évi búcsúengedély már a templom berendezését segélyezte. Két tornyot terveztek, de csak egy épült fel. A reformáció idején a templom lutheránus, református, majd 1559-től unitárius lett 1716-ig, amikor Habsburg hatalmi döntéssel a katolikus egyház visszakapta. Plébánosa volt két püspök is: Lönhardt Ferenc (1864–1875) és Márton Áron (1936–1949). Kolozsváron született Balázsfi Tamás (1581) pécsi püspök (1621–1625). Ugyanitt született Bokor Sándor (1915) erzsébetbányai plébános, akit 1972-ben elhurcoltak. Holttestét a Dunából halászták ki.
1579-ben Báthori István főgimnáziumot alapított a jezsuiták vezetésével. 1782-től a piaristák vezették. Akadémiai oktatás is folyt. Hirschler József alapította a Mariánumot, 1908-tól 1948-ig a Misszonyunkról nevezett Iskola Nővérek vezették az iskolát (elemi volt 1910-ben, főgimnázium 1911-ben, kereskedelmi iskola 1910-ben). A plébános 1907-ben óvodát és elemi iskolát alapított, az Augusteumot. Összesen négy elemi iskola volt. 1948-ban az iskolákat államosították.
Szamosfalva 1280-ban tűnik fel először okiratban. Temploma 1241 után épült Szent Erzsébet tiszteletére. A reformáció után a reformátusoké lett. 1724-ben visszakapta a katolikus egyház. forrás: https://ersekseg.ro/hu/templom/893
Jelenleg a Szent Mihály templom átfogó restaurálási munkálatok alatt áll és ezért nem látogatható. A szentmiséket a Szentháromság (Piarista) templomban tartjuk.

fotók: Pap Melinda, Márkos Tamás

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tartani-tudjak-a-feszes-tempot-kolozsvar-ekessege-a-szent-mihaly-templom-felujitasa-soran

Szent Mihály Templom

Üzenet küldése