Keresztelés

baptisma

ADATFELVÉTEL SZÜLŐKNEK

TUDNIVALÓK

A keresztség feltételei:

 • A szülők és keresztszülők e szentség felvételére való előkészületben részt kell, hogy vegyenek.
 • „Megalapozott remény” legyen a keresztelendő vallásos nevelésére. Ez elsősorban a szülők feladata. Ez azt is jelenti, hogy a szülők törekszenek vallásuk gyakorlására (imádság, vasárnapi szentmise, egyházközségi szolgálat).
 • Ha viszont a katolikus nevelés, neveltetés teljesen hiányzik, a keresztelést tapintatos módon el kell halasztani – ajánlja Főegyházmegyei Zsinatunk.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a szentgyónásról ne feledkezzenek meg, mert minden szentségfelvételénél, szentségkiszolgáltatásnál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezzék, szívesen állunk rendelkezésükre.

  A szertartáson szükséges egy kis fehér ing a gyermek részére (ezt kereszteléskor biztosítja a Plébániahivatal), valamint a keresztszülőknek páronként egy gyertya.

  Kérjük, a szertartás megbeszélt időpontja előtt negyedórával legyenek jelen.

  Kérjük, a szertartás alatt legfennebb egy fényképész (és egy „videós”) örökítse meg az eseményt, diszkrét, a szertartást nem zavaró mozgásával.

  Isten áldását kérve életükre:

  László Attila
  főesperes-plébános

  TUDNIVALÓK

  A keresztszülő feladata, hogy a keresztelendőnek és szüleinek segítségére legyen és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt személy keresztény életet éljen, ebben jó példával is elől járjon, és az ezzel járó kötelességeket teljesítse.

  • Keresztszülő katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy lehet, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Házassága érvényesen megkötött katolikus házasság kell, hogy legyen. Ennek igazolására szükséges – ha nem a helyi Egyházközséghez tartozik -, hogy igazolást hozzon plébánosától, amelyből kitűnik, hogy Egyházzal való viszonya rendezett, keresztszülői tisztséget vállalhat és felkészítőn is részt vett. (CIC 874 k. 1 §.)
  • Ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, (pl. tévtanítások terjesztése, vagy a hittagadás miatt az egyháztól való különválás, stb.)
  • Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csak katolikus féllel együtt, mint a keresztség tanúja fogadható el. Aki nem egyházi házasságban él, azaz „együtt élnek”, vagy aki elvált és új polgári házassági kapcsolatban él, szintén mint a keresztség tanúja fogadható el. (CIC 874 k. 2 §.)

  Amennyiben nem plébániai közösségünk tagjai, tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot, miután mi visszaküldtük Önöknek, plébánosukkal írassák alá, és juttassák vissza Plébániánkra.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a szentgyónásról ne feledkezzen meg, mert minden szentségfelvételénél, kiszolgáltatásánál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezze, szívesen állunk rendelkezésükre.

  ADATFELVÉTEL HÁZASOKNAK

  ADATFELVÉTEL EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLYNEK

  TUDNIVALÓK

  Ön a keresztelendőnek és szüleinek segítségére lesz és azon fáradozik, hogy a megkeresztelt személy keresztény életet éljen, ebben jó példával is elől járjon, és az ezzel járó kötelességeket teljesítse.

  • Szükséges, hogy Ön katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy legyen, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Ennek igazolására szükséges – ha nem a helyi Egyházközséghez tartozik -, hogy igazolást hozzon plébánosától, amelyből kitűnik, hogy Egyházzal való viszonya rendezett, vállalhatja e tisztséget és felkészítőn is részt vett. (CIC 874 k. 1 §.)
  • Ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, (pl. tévtanítások terjesztése, vagy a hittagadás miatt az egyháztól való különválás, stb.)

  Amennyiben nem plébániai közösségünk tagja, tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot, miután mi visszaküldtük Önnek, plébánosával írassa alá, és juttassa vissza Plébániánkra.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a szentgyónásról ne feledkezzen meg, mert minden szentségfelvételénél, kiszolgáltatásánál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezze, szívesen állunk rendelkezésükre.