KlausenMusik 2024
Keresztelés
TUDNIVALÓK

A keresztség feltételei:

 • A szülők és keresztszülők e szentség felvételére való előkészületben részt kell, hogy vegyenek.
 • „Megalapozott remény” legyen a keresztelendő vallásos nevelésére. Ez elsősorban a szülők feladata. Ez azt is jelenti, hogy a szülők törekszenek vallásuk gyakorlására (imádság, vasárnapi szentmise, egyházközségi szolgálat).
 • Ha viszont a katolikus nevelés, neveltetés teljesen hiányzik, a keresztelést tapintatos módon el kell halasztani – ajánlja Főegyházmegyei Zsinatunk.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a szentgyónásról ne feledkezzenek meg, mert minden szentségfelvételénél, szentségkiszolgáltatásnál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezzék, szívesen állunk rendelkezésükre.

  A szertartáson szükséges egy kis fehér ing a gyermek részére (ezt kereszteléskor biztosítja a Plébániahivatal), valamint a keresztszülőknek páronként egy gyertya.

  Kérjük, a szertartás megbeszélt időpontja előtt negyedórával legyenek jelen.

  Kérjük, a szertartás alatt legfennebb egy fényképész (és egy „videós”) örökítse meg az eseményt, diszkrét, a szertartást nem zavaró mozgásával.

  Isten áldását kérve életükre:

  László Attila
  főesperes-plébános

  ADATFELVÉTEL SZÜLŐKNEK

  Az oldal védelmét a reCAPTCHA biztosítja, amelyre a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek.

  TUDNIVALÓK

  A keresztség feltételei:

  • A szülők és keresztszülők e szentség felvételére való előkészületben részt kell, hogy vegyenek.
  • „Megalapozott remény” legyen a keresztelendő vallásos nevelésére. Ez elsősorban a szülők feladata. Ez azt is jelenti, hogy a szülők törekszenek vallásuk gyakorlására (imádság, vasárnapi szentmise, egyházközségi szolgálat).
  • Ha viszont a katolikus nevelés, neveltetés teljesen hiányzik, a keresztelést tapintatos módon el kell halasztani – ajánlja Főegyházmegyei Zsinatunk.

   Felhívjuk figyelmüket, hogy a szentgyónásról ne feledkezzenek meg, mert minden szentségfelvételénél, szentségkiszolgáltatásnál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezzék, szívesen állunk rendelkezésükre.

   A szertartáson szükséges egy kis fehér ing a gyermek részére (ezt kereszteléskor biztosítja a Plébániahivatal), valamint a keresztszülőknek páronként egy gyertya.

   Kérjük, a szertartás megbeszélt időpontja előtt negyedórával legyenek jelen. 

   A Szent Mihály-templomban magyar nyelven szombaton 12:00-, vasárnap 11:00 és 12:00 órától vannak a keresztelők időpontjai (vasárnap 11:00 órától szentmise keretében).

   A Szentháromság (piarista)-templomban szombaton 12:30 órától román és magyar nyelven, 13:00 órától román nyelven; vasárnap 9:30 és 10:30 órától (vasárnap 9:30 órától szentmise keretében) román nyelven vannak keresztelők.

   Kérjük, a szertartás alatt legfennebb egy fényképész (és egy „videós”) örökítse meg az eseményt, diszkrét, a szertartást nem zavaró mozgásával.

   Isten áldását kérve életükre:

   László Attila
   főesperes-plébános

   TUDNIVALÓK

   A keresztszülő feladata, hogy a keresztelendőnek és szüleinek segítségére legyen és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt személy keresztény életet éljen, ebben jó példával is elől járjon, és az ezzel járó kötelességeket teljesítse.

   • Keresztszülő katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy lehet, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Házassága érvényesen megkötött katolikus házasság kell, hogy legyen. Ennek igazolására szükséges – ha nem a helyi Egyházközséghez tartozik -, hogy igazolást hozzon plébánosától, amelyből kitűnik, hogy Egyházzal való viszonya rendezett, keresztszülői tisztséget vállalhat és felkészítőn is részt vett. (CIC 874 k. 1 §.)
   • Ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, (pl. tévtanítások terjesztése, vagy a hittagadás miatt az egyháztól való különválás, stb.)
   • Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csak katolikus féllel együtt, mint a keresztség tanúja fogadható el. Aki nem egyházi házasságban él, azaz „együtt élnek”, vagy aki elvált és új polgári házassági kapcsolatban él, szintén mint a keresztség tanúja fogadható el. (CIC 874 k. 2 §.)

   Amennyiben nem plébániai közösségünk tagjai, tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot, miután mi visszaküldtük Önöknek, plébánosukkal írassák alá, és juttassák vissza Plébániánkra.

   Felhívjuk figyelmét, hogy a szentgyónásról ne feledkezzen meg, mert minden szentségfelvételénél, kiszolgáltatásánál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezze, szívesen állunk rendelkezésükre.

   ADATFELVÉTEL HÁZASOKNAK

   Az oldal védelmét a reCAPTCHA biztosítja, amelyre a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek.

   TUDNIVALÓK

   Ön a keresztelendőnek és szüleinek segítségére lesz és azon fáradozik, hogy a megkeresztelt személy keresztény életet éljen, ebben jó példával is elől járjon, és az ezzel járó kötelességeket teljesítse.

   • Szükséges, hogy Ön katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy legyen, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Ennek igazolására szükséges – ha nem a helyi Egyházközséghez tartozik -, hogy igazolást hozzon plébánosától, amelyből kitűnik, hogy Egyházzal való viszonya rendezett, vállalhatja e tisztséget és felkészítőn is részt vett. (CIC 874 k. 1 §.)
   • Ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, (pl. tévtanítások terjesztése, vagy a hittagadás miatt az egyháztól való különválás, stb.)

   Amennyiben nem plébániai közösségünk tagja, tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot, miután mi visszaküldtük Önnek, plébánosával írassa alá, és juttassa vissza Plébániánkra.

   Felhívjuk figyelmét, hogy a szentgyónásról ne feledkezzen meg, mert minden szentségfelvételénél, kiszolgáltatásánál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezze, szívesen állunk rendelkezésükre.

   ADATFELVÉTEL EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLYNEK

   Az oldal védelmét a reCAPTCHA biztosítja, amelyre a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek.

   TUDNIVALÓK

   Ön a keresztelendőnek és szüleinek segítségére lesz és azon fáradozik, hogy a megkeresztelt személy keresztény életet éljen, ebben jó példával is elől járjon, és az ezzel járó kötelességeket teljesítse.

   • Szükséges, hogy Ön katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy legyen, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Ennek igazolására szükséges – ha nem a helyi Egyházközséghez tartozik -, hogy igazolást hozzon plébánosától, amelyből kitűnik, hogy Egyházzal való viszonya rendezett, vállalhatja e tisztséget és felkészítőn is részt vett. (CIC 874 k. 1 §.)
   • Ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, (pl. tévtanítások terjesztése, vagy a hittagadás miatt az egyháztól való különválás, stb.)

   Amennyiben nem plébániai közösségünk tagja, tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot, miután mi visszaküldtük Önnek, plébánosával írassa alá, és juttassa vissza Plébániánkra.

   Felhívjuk figyelmét, hogy a szentgyónásról ne feledkezzen meg, mert minden szentségfelvételénél, kiszolgáltatásánál megkívánt a tiszta lelkiismeret. Ha gyóntató pap szükséges, jelezze, szívesen állunk rendelkezésükre.