Szentháromság-templom

.A Belső Torda (Egyetem) utcában található jezsuita (később piarista) templomot 1718–1724 között építették,  amely egyben Kolozsvár és Erdély első barokk temploma. Az alapkőletétel 1718. március 13-án történt, Mártonffy György erdélyi katolikus püspök jelenlétében. Antalfi János püspök szentelte fel, 1725. május 13-án .

A templomot két 45 méter magas torony díszíti, mindkettő órával rendelkezik. A templom megvilágítását három keskeny, függőlegesen tagolt ablak biztosítja. A bejárati díszes kapu megtört szemöldökíve között Szentháromságot ábrázoló dombormű látható, alatta latin felirat jelzi, hogy a Szentháromság tiszteletére épült a templom:

HONORI SANCTISSIMÆ TRINITATIS.

A két oldalsó kapu felett két szentnek a aranyozott ezüst mellszobra tölti ki a teret, Loyolai Szent Ignác, valamint Xavéri Szent Ferenc. Az oldalsó kapuk mellett erdetileg még két szobor állt, ezek Nepomuki Szent Jánost és Gonzaga Szent Alajost ábrázolták. A négy szobrot a bajor származású Johannes König faraghatta.

A templom belseje gazdagon díszített a barokk szellemében. Egyetlen hajója 45 méter hosszú, és 24 méter széles. A hajó két oldalán három-három oldalkápolna nyílik, ezekben oltár és gyóntatószék. A főoltárkép a Szentháromságot ábrázolja. A magasban ülő két angyal között latin felirat:

MAGNO DEO, VNI AC TRINO, LAVS, VIRTVS, GLORIA

és az 1724-es évszám olvasható. Az oltár legértékesebb darabja az 1681-ből származó, csodatevőnek számító, könnyező füzesmikolai Szűz Mária kegykép. A templom másik remekműve a szószék, melyet a négy evangélista díszít. A szószék és a korona közti teret egy aranyozott dombormű tölti ki, melyen a legfontosabb jezsuita szentek sorakoznak fel egy kereszt előtt. A szószékkoronán gomolygó felhőkből Szent Mihály aranylángos karddal suhint le. A szószék Schuchbauer Antal alkotása aki a Szent Mihály-templomban is dolgozott.

A hajó és a szentély találkozásánál látható két mellékoltárkép a jezsuiták korából származik (1799, 1780): Nepomuki Szent Jánost és Kalazanci Szent Józsefet ábrázolja.

A templom alatt 140 férőhelyes kripta található. Itt nyugszik gróf Apor István Erdély kincstárnoka, valamint Báró Jósika János és felesége Csáky Rozália.

A karzaton levő mechanikus orgonát Ruzitska György tervei alapján készitette Maywald Antal orgaonaépítő. Maywald, a híres Buchholz orgonaépítőnek tanítványa, akinek egyik legimpozánsabb munkáját a brassói Fekete-templomban csodálhatjuk meg.

Szentmiseünnepléseink időpontjai: vasárnap 8:00 órától magyar, 9:30 órától román nyelven; hétfőtől szombatig 7:30 órától román nyelven, hétfőtől péntekig 8.30 órától magyar nyelven.

Örökös szentségimádás időpontja június 5. E napon templomunkban a déli Úrangyalaimádság után 18:00 óráig csendes szentségimádási lehetőség adott, majd szentmisével és szentségi áldással zárjuk imanapunkat.