Bérmálkozás

Bérmálás

Bejelentkezés Bérmálásra

*Keresztelési igazolás szükséges.

**Elsőáldozási igazolás szükséges.

TUDNIVALÓK

A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.

Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz:

 

   • ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását;
   • személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel;
   • naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait;
   • életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond;
   • igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását;
   • megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását;
   • rendszeres szentségi életet él;
   • ismeri az Egyház illetve a Plébániaközösség életét, tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekapcsolódik.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az Egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

A felkészülés ideje, a katekumenátus, mindennek megismerését és elsajátítását célozza.

Plébániánkon a bérmálás szentségére 15 év feletti fiatalokat készítünk fel. A felkészülés egy évig tart, és két-három évente, októberben indul.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek adásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: „Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten”. A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A „kenet”, amely Jézust tette „felkentté” („Krisztussá”), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” – idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18). Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus megváltotta a világot.

A bérmaszülő

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él.

Az Egyházi Törvénykönyv szerint bérmaszülői tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, ha házas, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él” (CIC 893. és 874.§).