Egyházadó

Egyházközségi hozzájárulással (egyházadóval) kapcsolatos információk

Az Egyház elsődleges célja az evangélium hirdetése és az emberek üdvösségének szolgálata. Ez lelki feladat. De mint minden közösségnek, Egyházunknak is céljai eléréséhez szüksége van intézményekre is. Templomokat, plébániaépületeket épít és tart fenn, közösségi programokat szervez, szociális-karitatív feladatokat lát el.

A plébánia működtetésének anyagi feltételeit nekünk, hívőknek kell biztosítanunk. Azáltal, hogy valaki lakóhelye szerint tagjává válik egy Egyházközségnek, feladatává lesz fenntartásának és működésének támogatása is. Ezt Anyaszentegyházunk ötödik parancsolata is előírja számunkra: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Ezen támogatásunk az Egyházhoz, a közösséghez való tartozásunk egyik fontos jele.

Mi, Önökkel együtt, a Szent Mihály Plébániához tartozunk. Örömünk szép templomunk, ahol összegyűlhetünk Isten dicsőítésére és imádására, hogy hitünkben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erősödjünk. Vannak épületeink, ahol az évek során számos közösség otthonra talált. Ez a Plébánia a miénk, a működtetés kötelezettségével, napi gondjaival és örömeivel együtt. Mindennapi tapasztalatunk, hogy saját otthonunk fenntartása és élhetővé tétele is költségekkel és tennivalókkal jár. Ez egy Plébánia életében méreteinél fogva hatványozottan jelentkezik. Ahhoz, hogy létezzünk, kiadásainkat fedezni tudjuk, szükség van arra: minden, területileg hozzánk tartozó testvérünk hozzájáruljon a közteherviseléshez. Ezért kérjük, Ön is támogassa lehetőségeihez mérten a Plébániánkon folyó sokszínű munkát, közösségi életünket, fejlődésünket.

Az egyházi hozzájárulás, vagy népiesen „egyházadó” az Egyházközség működéséhez való személyes hozzájárulás, melyet minden 18. életévét betöltött, személyi jövedelemmel rendelkező (fizetés, nyugdíj) egyháztagnak lelkiismereti, sőt egyházjogi kötelessége fizetni. Az ebből befolyó összeg képezi Egyházközségünk legfontosabb bevételét.

A befizetett egyházközségi hozzájárulás nagy része a helyi közösségben marad, de kötelesek vagyunk a befolyt támogatásból minden nyilvántartott személy után 6 lej összeget a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság céljaira befizetni: az Érsekség, a Teológia, a szórványplébániák és felekezeti iskoláink megsegítésére. Ezt abban az esetben is be kell fizetnünk, ha valaki elmulasztja egyházi hozzájárulását a Plébánia kasszájába befizetni.

A 2000. szeptember 29-én Gyulafehérváron zárult Egyházmegyei Zsinat törvényerőre emelt rendelkezése: „A hívek érezzék kötelességüknek, hogy évi nettó jövedelmük 1%-át ajánlják fel hozzájárulásként saját plébániájuk javára. A plébánosok vezessék be ezt mindenütt.”

Egyházközségünk képviselőtestülete, az Egyháztanács megerősítette a Főegyházmegyei Hatóság fentebb vázolt rendelkezését.

Egyben meghatározta azt a minimumot, amit minden Egyházközségünkhöz tartozó személyi jövedelemmel rendelkező hívőnek figyelembe kell vennie. Ennek értelmében, ha valaki nem tud eleget tenni az 1% kötelezettségének, akkor a minimálisan elvárt összeg az érvényben lévő nettó minimálbér 0,5 %-a, azaz 80 lej.

Kivételt képez bizonyított szociális életkörülmény. Ilyen jellegű nehézségeiket bizalommal jelezzék a plébánián. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, betegnyugdíjasok, munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség. A háromnál több kiskorú, illetve tanuló gyermeket nevelő családok esetében is kedvezményesen számoljuk a hozzájárulást, ezzel is támogatva őket.

Az egyházi hozzájárulás fizetése történhet évente egy összegben, vagy akár több részletben is: havonta, negyedévente, félévente.

Országunk törvénye megengedi, hogy minden jövedelemmel rendelkező személy szabadon döntsön adója 3,5%-ról. Örvendetes tény, hogy Egyházközségünk tagjai közül sokan adományozzák így adójuk egy részét közösségünk céljaira. Ezúton is hálásan köszönjük nagylelkűségüket. A jövedelemadó 3,5%-ának felajánlása nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulást.

Az egyházközségi hozzájárulás befizetése a plébániahivatalban vagy alább, global payment révén történik. A befizetett összeget bevezetjük nyilvántartásunkba és arról hivatalos nyugtát adunk (itt történő utalás esetén az OP, azaz a fizetési meghagyás a bizonylat).

Fontosnak tartjuk, röviden beszámolni arról, hogy mire is fordítjuk az Önök által befizetett hozzájárulás összegét.

Ebből fedezzük:

  • a templom és a plébániaépület fenntartási költségeit: fűtés, világítás, víz, telefon, internet, szemét;
  • plébániánk alkalmazottainak fizetését;
  • épületeink műszaki karbantartását, fejlesztését: javítások, berendezések, hangosítás;
  • a templomi liturgikus eszközök: ostya, misebor, gyertyák, terítők, miseruhák, ministránsruhák, liturgikus edények;
  • a templom díszítése egy részét: virág, dekoráció;
  • fogyóeszközök: tisztítószerek, takarítóeszközök;
  • irodai kellékek;
  • hitoktatási segédanyagok;
  • karitatív támogatások;
  • közösségépítő programok: lelkinapok, zarándoklatok, nyári foglalkozások;

Tekintsük szívügyünknek Egyházunk sorsát. Legyünk nagylelkűek, együtt, közösen hordozva Egyházközségünk anyagi terheit. Segítsen, hogy sokrétű munkánkat tovább végezhessük!