Lamentáció

A Lamentációk vagy Jeremiás siralmaiként ismert ájtatosság a Szent Háromnap egyik többé-kevésbé ismert imádsága. Mai formájában a zsolozsma lerövidített változata, kiegészítve egyéb rituális elemekkel (mint például a gyertyák oltogatása).
A szent szövegek a szent város, Jeruzsálem eleste, valamint a Templom kirablása és elpusztítása miatti bánkódást, gyászt, fájdalmat fogalmazzák meg. Ezek Kr. e. 586 után keletkezett énekek, amelyekben az istenfélők elpanaszolják az Úrnak bajaikat. Nyomorúságos sorsukat saját bűneik következményeként fogták fel, és így tárták Isten elé, hogy könyörüljön rajtuk. Ezeket az énekeket a zsidók gyászünnepeken énekelték a liturgiában. A keresztények ezekben költeményekben az első századoktól kezdve Krisztus és az Egyház imáját látták megfogalmazódni, ezért nagyon alkalmasak arra, hogy éppen a Szent Háromnap során kifejezzék Krisztus és az egyház bánatát, fájdalmát az emberiség bukása, a bűn pusztítása miatt.

Date

Apr 14 2022
Expired!

Time

09:00 - 10:00
Szent Mihály Plébániatemplom

Helyszín

Szent Mihály Plébániatemplom
Főtér
Website
https://bit.ly/3p9o7io

Recent Posts

    Recent Comments

    No comments to show.