Szent Imre Óvoda

 

www.szentimreovoda.ro

ovoda@szmk.ro

A “Szent Imre” Romai Katolikus Óvoda létesítésének ötlete már 2008 nyarán felvetődött, amikor Ft. Kovács Sándor főesperes-plebánus úr elhatározta, hogy katolikus óvodát hoz létre, a plebánia tulajdonában levő épületben. E nemes gondolatot gyors tett követte, hiszen 2008 novemberében meg is kezdhette működését. Egy hónapig csak rövid programmal fogadhattuk a gyerekeket, viszont azóta már hosszú programmal dolgozunk.

2008.dec.17-én Kovács Sándor főesperes úr felszentelhette óvodánkat. Működtetőnk és alapítónk a kolozsvári “Szent Mihály” Plébánia és annak vezetője, akinek a segítsége és áldozatvállaló támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre.

A következő esztendőkben egyre nőtt a szülők részéről az óvodánk iránti igény , ezért 2009 és 2010-es évek folyamán 2 újabb csoporttal gazdagodtunk, létszámunk 81-re nőtt. Jelen pillanatban is három csoporttal működünk. Intézményünkben 6 szakképzett óvónő végzi az oktató- nevelő munkát, akiknek besegít 3 dadus. Orvosnő és asszisztensnő gondoskodik óvodásaink egészségi állapotáról.

Intézményünk a gyermekek keresztény szellemében történő oktatást, nevelést tűzte ki célul. Óvodánk nyitott minden Kolozsváron élő család gyermeke számára. Szeretnénk, ha intézményünkben ovodásaink otthonos hangulatot találnának, ahol a kölcsönös szeretet, megértés, egyetértés uralkodik.

Főesperes úr kezdeményezésére 2015-ben óvodánk egy új székhelyet kapott. ideális környezetben, városunk központi parkjának közvetlen közelében, egy olyan épületben, ahol a három csoport kényelmes és kellemes körülmények között végezheti napi tevékenységeit. Épületünkhöz egy nagy udvar is tartozik, ahol már folyamatban van a játszótér kialakítása.

Tantervünk a Tanügyi Minisztérium által meghatározott alaptantervet betartva működik. Nem zárkózik el más világi intézménytől, de szeretnénk ehhez egy lelki többletet adni, a hittan segítségével. Számunkra  a szülökkel való együttműködés is nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy óvodánk műküdésére a nyitottság, a párbeszéd és a kölcsönös megbecsülés legyen jellemző, hisz az eredmény is ettől az együttműködéstől függ.

A mindennapi feladatok elvégzéséhez és teljesítéséhez erőt adnak Jézus szavai: “ Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” ( Mt.18, 1-5)

Üzenet küldése