Szent Erzsébet

A szamosfalvi Szent Erzsébet templom
Az Árpád-kori eredetű, magyar falu templomáról az első írott források a 14. századból maradtak fenn. Magát a templomot a tatárjárás után építették, patrónusa Árpádházi Szent Erzsébet. A 15. században gótikus stílusban átépítik, bővítik, így többek között új szentélyt kap. A reformáció idején megszerzik a reformátusok, de 1724 óta ismét a katolikusoké. 1838-as átépítése során külseje jelentősen megváltozik.
A templomot kőfal veszi körül, ezen át belépve jutunk a keletelt, egy hajós, nyugati tornyos épülethez. A szentély a nyolcszög három oldalával záródik, egykori keresztboltozatának bordáit a 19. századi átépítés során lefaragták. Szerencsésebb sorsa van két gótikus, mérműves ablakának, melyet meghagytak az átalakítók. Középkori eredetű még a szentély déli falának ülőfülkéje és a hajó déli oldalában található íves, pálcatagos – ma már befalazott – ajtó,valamint a szintén a déli falban lévő címerpajzsos sírkövek.
A torony a 19. században épült a templomhoz, gúlasisakkal záródik. Két harangja szintén a 19. századból való. A templomhoz északról sekrestye csatlakozik.
Szentmisék rendje: minden második héten vasárnap 12 órától.

Az épület leírása Istvánfi Gyula – Veöreös András: Erdélyi római katolikus templomok. Veszendő templomaink II., (Budapest, 2002.) című kötet alapján készült.

 

Üzenet küldése