Szent Cecilia

Szent Cecília a zenészek, énekesek védőszentje

Cecília: római szűz vértanú, a szent zene védőszentje, aki I. Orbán pápa idején (222 v. 230) szenvedett vértanúságot. A személye körüli történelmi viták ellenére a nyugati egyház egyik legismertebb szentje. Neve a szentmise római I. kánonjába is bekerült. Előkelő római családban született és szülei eljegyezték a pogány Valerianusszal, akivel házasságkötésük estéjén közölte, hogy szüzességet fogadott, és egy angyal őrzi. Az ifjú férj látni akarta az angyalt, mire azt a választ kapta, hogy ha megkeresztelkedik, látni fogja. Valerianus I. Orbán pápa tanítványa lett, megkeresztelkedett, s valóban meglátta az angyalt. A kereszténysége miatt halálra ítélték, és saját háza fürdőjébe zárták, hogy a gőzben megfulladjon, de sem a gőz, sem a tűz nem ártott neki, ezért hóhért küldtek hozzá, hogy lefejezze. Cecília a három csapás után is életben maradt és három napon át buzdította a hívőket; vagyonát elosztotta a szegények között, és megkérte a pápát, hogy a házát alakítsa át templommá. A Callistus katakombában temették el.
Zsolozsmájának antifónáit a passió szavaiból állították össze, köztük a laudes 1. antifónáját: Cantantibus organis, Caecilia soli Domino decantabat dicens: Fiat cor meum immaculatum, ut non confundar (Hangszerek zenéje közben Cecília egyedül az Úrnak énekelt, mondván: Legyen szeplőtelen a szívem, hogy meg ne szégyenüljek). A Cantantibus organis szavak alapján lett Cecília a zenészek, a hangszerkészítők és a szent zene védőszentje a 15. század óta. A 6. század óta ábrázolják a vértanú nők sorában (Ravenna, S. Apollinare Nuovo). A 15. század végétől a holland és kölni festők kis orgonával ábrázolják. A 16. század és a barokk kor képein általában nagy orgonán játszik, énekel vagy más hangszeren muzsikál, a szentek körében angyali koncertet hallgat.
Ünnepe: nov. 22-én. Cecília alakja a magyar néphagyományban a holdfoltokra adott magyarázatokban él: a holdban Szent Dávid hegedül, Cicelle meg táncol. Cecília hagyományos népi tiszteletére csupán a szatmári Kaplonyból van adatunk: a rézfúvós zenekar védőszentje, amely Cecília-napkor mulatság keretében tartja meg tisztújítását, s választja meg a bandabírót és a karmestert.

(A Magyar Katolikus Lexikon szócikke alapján)

Üzenet küldése