Szentháromság

A SZENTHÁROMSÁG (PIARISTA) TEMPLOM

1718–1724 között építették, a Belső Torda (Egyetem) utcában a jezsuita (később piarista) templomot, amely egyben Kolozsvár és Erdély első barokk temploma. Az alapkőletétel 1718 március 13-án történt, Mártonffy György erdélyi katolikus püspök jelenlétében. Homlokzata 1724-ben készült el, a felszentelésre pedig 1725 május 13-án került sor Antalfi János püspök jelenlétében. A templomot két 45 méter magas torony díszíti, mindkettő órával rendelkezik. A templom megvilágítását három keskeny, függőlegesen tagolt ablak biztosítja. A bejárati díszes kapu megtört szemöldökíve között Szentháromságot ábrázoló dombormű látható. A dombormű alatt latin felirat jelzi, hogy a Szentháromság tiszteletére épült a templom: HONORI SANCTISSIMAE TRINITAS. A két oldalsó kapu felettt két szentnek a szobra tölti ki a teret, Loyolai Szt. Ignác, valamint Xavéri Szt. Ferenc. Az oldalsó kapuk mellett erdetileg még két szobor állt, ezek Nepomuki Szt. Jánost és Gonzaga Szt Alajost ábrázolták. A négy szobrot a bajor származású Johannes König faraghatta.

A templom belseje gazdagon díszített a barokk szellemében. Egyetlen hajója 45 méter hosszú, és 24 méter széles. A hajó két oldalán három-három oldalkápolna nyílik, ezekben oltár és gyóntatószék. A főoltár valóságos építmény, rajta a Szentháromságot ábrázoló oltárkép. A mabasban ülő két angyal között latin felirat: Magno Deo uni ac laus virtus gloria és az 1724-es évszám olvasható. Az oltár legértékesebb darabja egy 1681-ből származó, csodatevőnek számító, könnyező mikolai Szűz Mária kép. A kép alatt a két leghíresebb jezsuita szent aranyozott ezüst mellszobra látható: Loyolai Szt. Ignác és Xavéri Szt. Ferenc. A két szobor Bécsben készült. A templomnak egy másik remekműve a szószék, melyet kivülről a négy evangélista díszít. A szószék és a korona közti teret egy aranyozott dombormű tölti ki, melyen a legfontosabb jezsuita szentek sorakoznak fel egy kereszt előtt. A szószékkoronán gomolygó felhőkből Szt. Mihály aranylángos karddal suhint le. A szószék Schuchbauer Antal alkotása aki a Szt. Mihály templomban is dolgozott.

A hajó és a szentély találkozásánál látható két oltárkép a jezsuiták korából származik (1799,1780). A két oltárkép Nepomuki Szt. Jánost és Kalazanci Szt. Józsefet ábrázolja.

A templom alatt 140 férőhelyes kripta található. Itt nyugszik gróf Apor István Erdély kincstartója, valamint Báró Jósika János és felesége Csáky Rozália. A templomot elöször 1775-ben restaurálták majd 1831-ben, 1943-ban és utoljára 1970-ben.

A karzaton levő mechanikus orgonát Ruzitska György tervei alapján készitette Maywald Antal orgaonaépitő. Maywald, a híres Buchholz orgonaépitőnek volt tanitványa, akinek egyik legimpozánsabb munkáját a brassói Fekete templomban csodálhatjuk. Bár komoly restaurálási munkára szorulna, a hangszer hangja napjainkban is hűen szolgálja az énekelt liturgiát.

Szentmisék rendje:

Hétfőtöl – szombatig: 07:30 órától (román nyelven)

Hétfőtöl – szombatig: 09:00 és 18:00 órától (magyar nyelven);

Adventben 06:00 órától Róráté szentmise (magyar nyelven, ilyenkor a 9-kor kezdődő elmarad)

Vasárnap: 08:00 órától (magyar ny.) 09:30 órától (román ny.), 11,00 órától (magyar ny.), 12,00 órától (olasz nyelven), 18:00 órától (magyar ny.)

Üzenet küldése