Nőszövetség

A KOLOZSVÁRI RÓMAI KATOLIKUS SZENT MIHÁLY NŐSZÖVETSÉG

Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 2. szám I. em., 4. ajtó

400095 Kolozsvár

A Kolozsvári Római Katolikus Szent Mihály Nőszövetség 1990 március 14-én alakult. Evangelizációs, kulturális, nonprofit, keresztény szervezetként 2001 júniusától működik mint bejegyzett jogi személy.

Alaptevékenységei:

A nőszövetség lelkivezetője – és egyben az erdélyi nőszövetség országos lelkivezetője – Ft. Kovács Sándor kolozs-dobokai főespres, elnök Fábián Mária, titkár Molnár Judit, pénztáros Szabó Márta.

A Nőszövetség tevékenységei az igényeknek megfelelően alakulnak, változnak. Nyitott bármilyen új, kivitelezhető program, esemény megszervezésére legyen az lelki vagy anyagi szükségletre irányuló. Igyekszik az adott lehetőségeket teljes mértékben kihasználni, a hét minden napjára valamilyen programot beiktatni. A hét meghatározott napjain lelkinapokon, idgenenyelv órákon, és egészségvédelmi programokon (például gyógytornán) vehetnek részt a nőszövetség tagjai, valamint az érdeklődők.

A Nőszövetség szervezi az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének találkozóját, Ft. Kovács Sándor országos lelkivezető irányításával, támogatásával. A tavaszi lelkigyakorlatos napok házigazdái a kolozsvári nőszövetség. Kiemelt szerepe van az erdélyi nőszövetségi partnerekkel való párbeszédnek, kapcsolattartásnak.

A kolozsvári nőszövetség tevékenysége igen sokoldalú és szerteágazó. 2016 január 20-án a Magyar Kultúra napja alkalmából Boér Ferenc színművész Toronyiránt című versösszeállítására került sor. Február 12-én ünnepélyes keretek között Márton Áronra emlékeztünk. Február 22-én A XXI. századi keresztények kihívásai az irgalmasság éveiben cím alatt Ft. Kovács Sándor főesperes tartott előadást. Március 14-én került sor Albert Júlia színművész irodalmi összeállítására Március 15 – szabad az, kit nem rettent a holnap címmel. Április 11-13 között az ERKNE tavaszi találkozója alkalmával három előadást volt meghallgatható Ft. Csiby József, Ft. dr. Marton József és Ft. Hársfalvi Ottó általános püspöki helynök jóvoltából. Ugyanekkor Én, József Attila, itt vagyok Boér Ferenc által válogatott versösszeállítása is elhangzott. Május 12-én a méhnyakrák kockázatairól és megelőzéséről zajlott kerekasztal megbeszélés. Július 6-án Márton Áron – a keresztény családok pártfogója címmel Ft. Kovács Sándor főesperes értekezett. Augusztusban a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Szent Mihály plébánia szervezésében két rangos eseménynek lehettek tanúi az érdeklődők a nőszövetség termében:

Szintén Augusztusban 29-31 között került sor Szatmárnémetiben az ERKNE XVII. találkozójára.

Október 19-én Boér Ferenc színművész In memoriam – októberek 1849 és 1956 című irodalmi összeállításának adott otthont a nőszövetség díszterme. Majd október 26-án dr. Wéber Mária orvos grafikus A színpompás természet emlékeimben témájú akvarellkiállítás megnyitójának. Ugyanitt november 9-én Hantz Lám Irén Erdélyi receptórium verssel és prózával című könyvbemutatóján vehettek részt az érdeklődők. November 18-án a Szent Erzsébet napok változatos programjai nyújtottak feltöltődést.

A nöszövetség állandó programjai közé tartozik a minden hónapban megtartott általános összejövetel. A nőszövetség tagjai ilyenkor számolnak be az eltelt hónap eseményeiről, és ekkor kerül sor a következő hónap tennivalóinak megbeszélésére. A szociális munka területén is tevékenykedik a nőszövetség. A tagok közül többen segítenek a Szent Mihály Caritas munkatársainak a hajléktalanok etetésében, ruhák szétosztásában. Megint mások az étel házhoz vitelében, az idősek látogatásában veszik ki a részüket.

A nőszövetség állandó kapcsolatot tart fenn a Szent Kamill Otthonnal és a Gondviselés Alapítvánnyal.

A nőszövetség gazdag tevékenységében kiemelt helyet foglal el anyanyelvünk és kultúránk ápolása, népi értékeink, hagyományaink megőrzése, a keresztény katolikus hit elmélyítésére irányuló előadások megszervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, az időskori szellemi képzés biztosítása, az egymás iránti szeretet és odafigyelés gyakorlása.

Fábián Mária

Üzenet küldése