KÉKK

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesületi formában működő keresztény, civil társadalmi szervezet, amely az értelmiséget igyekszik összefogni. Minden egészséges nemzetnek szükséges van értelmiségi rétegre, mely élére áll, és az „írástudók felelősségéve” vezeti azt. Különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, amelyet kötelez az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a Szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez, mely a századfordulón megjelent a protestáns egyházakban, a II. Vatikáni Zsinat után a Szentlélek működése révén pedig hangsúlyt kapott a Katolikus Egyházban is. Keresztény, azaz krisztusi ember, mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne (Krisztus-hívők közössége).
A KÉSZ 1989-ben Magyarországon alakult Csanád Béla professzor irányításával, aki az akkori Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékvezető tanára volt. Majd az Egyesület újabb lendületet vett, amikor 1997-ben az alapító elnök halála után Osztie Zoltán teológia tanár plébánost választották az élére. Ekkortól gomba módra szaporodtak a helyi csoportok és még markánsabb, egységes konzervatív arculatot kapott a KÉSZ. Minden intézménynek szüksége van arra, hogy fejlődjön, fejlődés pedig mindig változást is jelent. Ennek szellemében választott új elnököt a KÉSZ küldöttgyűlése 2016 novemberében Makláry Ákos parókus személyében, aki egyfelől biztosítja a folyamatosságot, de a változást is. Jelenleg 69 helyi csoportban több mint 3000 fős tagság alkotja a szervezetet, behálózva egész Magyarországot.
A KÉSZ fontos törekvése, hogy munkálja a nemzet egységét, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait a szomszédos országokban élő magyarokkal. Célja a teljes magyar egység kialakítása. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápol a vajdasági Keresztény Értelmiségi Körrel, valamint a kárpátaljai  és erdélyi szervezetekkel.
Erdélyi viszonylatban Kolozsváron a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉKK) 2014 óta működik aktív szervezetként. Fő célkitűzése, hogy megszólítsa, párbeszédbe vonja a helyi keresztény értelmiségieket. Ugyanakkor igyekszik minél szélesebb kört megszólítani, különösen a fiatalokat. Ennek érdekében számos előadás, könyvbemutató, közösséget erősítő találkozó került megrendezésre – és ez azt irányt a KÉKK igyekszik is folytatni.
Alapító tagok: Ft. Kovács Sándor főesperes-plébános
Dr. Gábor Csilla
Orbán-Kalamár Szilveszter-Attila
Geréd István-Zsolt
Márton Szabolcs
A kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör 2016 októberétől bejegyzett jogi személyként működik.
Felhasznált forrás: http://www.keesz.hu/bemutatkozunk

Üzenet küldése