Házszentelés 2021

Házszentelés szertartása

Újesztendő kezdetén

Kezdőének

Családfő

Az Atya, ╬  a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen

Békessége legyen otthonunknak!

Családtagok

És minden lakójának.

OLVASMÁNY Szent Máté evangéliumából                                                                                                       Mt 2,1-2.9b-11.

Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: »Hol van a zsidók most született királya? Mert láttuk csillagát felkeltében, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.«

És íme, a csillag, amelyet felkeltében láttak, előttük haladt, majd mentében megállt fent, ahol a kisgyermek volt. Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket anyjával, Máriával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát.

Ez Isten igéje. – Istennek legyen hála!

 

 

Családfő

Imádkozzunk hittel, hogy mint egykor a Három Királyok, megtaláljuk otthonunkban mi is mindig Jézus Krisztust. Jézus Krisztus ott él minden megkeresztelt ember szívében, új emberré, az üdvösség hordozójává alakít bennünket. Ezért hintünk most magunkra szenteltvizet, hogy keresztségünkre és Krisztusra emlékeztessen bennünket.

Családfő

Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd meg otthonunkat, családunkat! Ahogy az arany a Messiás dicsőségének jele volt, úgy ragyogjon be minket a keresztség révén a Messiás dicsősége. Ahogy a tömjén a papi áldozat eszköze volt, úgy adjon a keresztség lelki erőt mindnyájunknak az önfeláldozó szeretethez és a mindennapi imádsághoz. Ahogy a mirha a Messiás szenvedésére emlékeztetett, úgy jusson eszünkbe a keresztségi szövetség a szenvedések és a nehézségek óráiban is. Találjuk meg a Messiás békéjét a szívünkben, legyünk a megbocsátás emberei, amikor arra van szükség. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon és minden lakóján. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

A családfő meghinti szenteltvízzel az otthont és a jelenlévőket, majd együtt imádkozva folytatják:

Mi Atyánk…                         Üdvözlégy Mária…

A családtagok megcsókolhatják a családi keresztet Jézus iránti szeretet és önátadás jeleként, majd énekkel zárják a közös imát.

Záróének (a kezdőének dallamára)

Hogyha megtartasz még több időre,

Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel,

dicsérünk Jézus énekekkel.

Üzenet küldése