Gyermek Szkóla

A gyermekszkóláról

A kolozsvári Szent Mihály-plébánián a fél 12-es szentmisén különös figyelemmel tekintünk a gyerekekre és fiatalokra, akik ministrálással és énekkel szerepet vállalnak a liturgia megszépítésében. A kórus fontosságáról Ft. Kovács Sándor főesperes-plébános a következőképpen nyilatkozott: „Napóleontól, a francia nemzet nagy hadvezérétől, majdani császárától egyszer megkérdezték, mikor kellene a gyermekek keresztény nevelését kezdeni. Az ő válasza: születése előtt kilenc hónappal. Valóban, a jövő keresztényei azok a gyermekek és fiatalok lesznek, akik beleszületnek a jó keresztény családba. Eddigi plébániai helyeimen is mindig nagy hangsúlyt fektettem a fiatalok, gyermekek kórusára. A gyermek lelkesedni tud, és már korán megszokja a liturgiát, amit az ének tesz szebbé. Még büszkébb és gazdagabb, ha az ő hangja is erősíti a kórust. Nélkülözhetetlen egy egyházközség életében a gyermekkórus. Örülök, és köszönetemet fejezem ki a kántor uraknak, akik ráéreznek a gyermekhang szépségére és ártatlanságára. Mindig szeretettel várunk minden gyermeket énekelni.”
A gyermekkórus vezetője a lövétei származású Márton Szabolcs, aki a Székely Mózes Általános Iskola elvégzése után a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szemináriumban tanult. Gyulafehérváron került először kapcsolatba a zenével, ott tanult klasszikus gitáron játszani, majd orgonálni. Érettségi előtt letette a kántorvizsgát, majd úgy döntött, hogy Kolozsváron a Gheorghe Dima Zeneakadémia zenetanári szakán folytatja tanulmányait. Jelenleg a Szent Mihály-plébánia Szent Cecília-kórusának a tagja. Kántori tevékenységéhez hozzátartozik a Báthory István Líceum diákjainak egyházzenei nevelése is, a gyerekkórus létrejötte ennek a gyümölcse.
A próbák pénteken fél 5-től, szombaton pedig 12 órától vannak, előbb bemelegítő gyakorlatokat végzünk, majd megtanuljuk a liturgikus éne
keket, amelyek a következő vasárnap miséjén fognak felcsendülni.
Hogy miért jó ez a kórus, és miben különbözik más kórusoktól? A gyermekek nagyon lelkesen válaszoltak: mindenikük elmondta, azért jár kórusra, mert szeret énekelni, mert együtt vannak az osztálytársakkal, barátokkal. „Péntek délutánra nagyon jó kikapcsolódás” – hangsúlyozta az ötödikes Benedek Ida. Az ugyancsak ötödikes Siklódi Lilla azt is elmondta, nagyon jó, hogy játszanak, mert kicsit szórakozhatnak is. A kórusba nemcsak a Szent Mihály-plébániához tartozó gyermekek jönnek (és jöhetnek), hanem a többi plébániára járó hittanosokat, ministránsokat is szeretettel várják. Rozsnyai Timi, a kisbácsi plébánia hűséges ministránsa is eljár ide. „Én nagyon szeretek zenét hallgatni, és szeretek énekelni is – mondja. – Nem unatkozom otthon, hanem eljöhetek kórusra. Itt templomi énekeket énekelünk, ezáltal is közelebb kerülünk Istenhez.” A kerekdombi plébániához tartozó hetedikes Tunyogi György is lelkesen mesél: „Zeneiskolába járok harmadikos koromtól, ahol zongoráztam is, de énekben jobb voltam mindig, mint zenélésben. Nagyon jó érzés a templomban énekelni. Ezekre a próbákra pedig a barátaimmal jöhetek, a kántor bácsi pedig nagyon jó. A Kerekdombon is szoktam énekelni ünnepekkor, az odatartozó barátaimmal együtt énekeljük az introitust, a kommuniót.” „Más kórusórákon csak énekelünk, de itt szünet is van, játszhatunk” – mondta el Tibád Zsuzsi, aki régóta ministrál, a karácsonyi ünnepélyeken ő játszotta Mária szerepét, ő énekelte a bölcsődalt.
A régiek is tapasztalták, amit Bárdos Lajos zeneszerző megfogalmazott: „A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt.” Itt nemcsak zenéről van szó, hanem hitbeli kapocs alakul ki, s olyan közösséggé formál, amely a jövő aktív híveit képezheti.
A gyermekszkóla révén a kicsik megtapasztalhatják, hogy a templom nem rideg és idegen, hanem olyan hely, ahol nekik is helyük és szerepük van.
Szívesen várjuk az énekszerető gyerekeket pénteken 16.30-kor a Szentegyház (I. Maniu) utca 2. szám alá, első emelet, jobbra a második ajtó (Nőszövetség felirattal).

(Forrás: vasarnap.katholikos.ro)

Üzenet küldése