Bentlakás

Bentlakás

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia által működtetett diákotthonok célja az egyetemisták hitéletének megerősítése, közösségi szellem és kultúra kialakítása, a keresztény értékek és erkölcs megéléséhez szükséges keretfeltételek megteremtése.

Az egyetemisták közül kerülnek ki a jövendő keresztény értelmiségiek, ezért bentlakásainkban hangsúlyt fektetünk a lélek formálására, a hit elmélyítésére, a lelkiismeret fejlesztésére és a közösségi felelősségvállalás megerősítésére.

Helyet kap itt az egyén és közösség viszonyának keresztény szemléletű értelmezése, az önértékelés-önbecsülés problematikája, a helyes istenkép kialakítása.

Fontos számunkra, hogy a bentlakók második otthonukként viszonyuljanak a bentlakásos élethez és megtapasztalhassák az összetartozás élményét.

Ugyanakkor lényeges, hogy a bentlakás diákjai az itt töltött évek alatt elsajátítsák a közösségben való gondolkodás képességét, ezáltal felkészülve a jövendőbeli közösségi szolgálatokra.

#GEOTAG ▼

Központi épület

Fiúbentlakás

Lánybentlakás – Sétatér