Élő ige

azért, mert Krisztuséi vagytok…


Ft. László Attila főesperes-plébános

Dicsértessék Jézus Krisztus!

Isten, ki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak közösségébe, tegyen erőssé, bátorrá a Vele formálódó jövőért mindannyiunkat: Szent Mihály oltalma alatt álló közösségünket, sőt egész városunkat, Kolozsvárt. Együtt törekedjünk Isten mélyebb megismerésére; olyan életre, mely a példa által kitörölhetetlen nyomot hagy a velünk találkozó emberekben.

Embereket, testvéreket kérek Istentől, akik engedik megtapasztalni, mit tehet Isten egy Neki átadott életben. Együtt mutassuk meg multikulturalitásá-ra büszke városunknak: legnagyobb értékünk, hogy Isten képmását viseljük magunkon, kikért nem volt drága Fia élete. Merjük bátran megfogalmazni azon erkölcsi elveinket, amelyek mentén élni akarunk, és éljük meg jó példá-val, hogy a Jézus által hozott és felkínált Élet maga legyen a miénk!

Főesperes-plébánosi megbízatásom meghívás ember- és szeretetköz-pontú, Isten Országát megjelenítő életre. Jelmondatomhoz híven „József va-gyok, akarok lenni, a testvéretek!” Ter 45,4.

Mindennek megvalósításához kérek áldást Istentől, Szent Mihály arkan-gyal közbenjárásával,

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.


Szent Mihály-himnusz, templomunk kórusának és zenekarának előadásában, a felújítás alatt álló istenházában.


Honlapunk működését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány támogatta.
Üzenet küldése