Caritas

A Kolozsvári Szent Mihály Caritas Szervezet
tevékenysége

A Kolozsvári Szent Mihály Caritas Szervezet a Szent Mihály plébánia szeretetszolgálata.
Általános célkitűzése a szociális támasznyújtás. Nyílt szegénygondozás, azaz készpénz-segélyekben, természeti segélyekben, szegény-gyógyszerekben megnyilvánuló tevékenységek biztosítása.
Célpopulációja: a Szent Mihály Egyházközség kerületébe tartozó elesettek, betegek, fogyatékosok és időskorúak, valamint több gyerekes családok.
Ennek érdekében a fizikai, egészségügyi, pszichés gondozásra, valamint a hasznos, célszerű tevékenységekre, a foglalkoztatásra fordítunk figyelmet.
Munkatársaink:
a) a Szent Mihály plébánián dolgozó lelkészek, akik lelkigondozást, otthoni vagy kórházi beteglátogatást, illetve a szentségek kiszolgáltatását látják el.
b) Szociális csoport – nyílt szegénygondozással foglalkozik: természeti juttatásokban (élelmiszer, ruhanemű, stb), készpénzadományokban (gyógyszerkiváltás stb) részesítik a rászorulókat.

Tevékenységtípusaink:
1. Kutató munka – felmérések elvégzése:
– a)  terepmunka (használt módszerek: szociális ankét, kérdőíves felmérés, félig struktúrált egyéni és családi interjú az alapítvány szempontjainak megfelelően)
– b) a székhelyen történő szűrés (használt módszerek: szociális ankét, kérdőíves felmérés, félig struktúrált egyéni és családi interjú a szervezet szempontjainak megfelelően), melyeket a következő szempontok szerint végzünk el:
– körzetünkhöz való tartózás
– nyugdíjszelvény vagy munkanélküli igazolvány
– egyházi igazolás függvényében
2. Szaktanácsadás
– a) egészségügyi szaktanácsadás a Filantrop Humanitárius Alapítvány önkénteseinek közreműködésével
-b) pszichológiai szaktanácsadás – egyéni konzultáció
– családkonzultáció
-c) jogi-közjegyzői szaktanácsadás
-d) jogi szaktanácsadás
3. Kapcsolattartás más segítő szervezetekkel helyi szinten és más központokkal.
4. Ismeretterjesztő előadások megszervezése
Tevékenységünk főbb alapelvei: célszerűség, folyamatosság, rendszeresség, változatosság, mértéktartás, egyénre szabott feladatok, értékelés, elismerés.
Napi feladataink közé tartózik a hozzánk forduló emberek meghallgatása és a családlátogatás. Igy tudunk pontos képet alkotni az adott személy szociális helyzetéről, és megállapítani, hogy kinek milyen típusú segítségre van szüksége: lelki ellátásra, több odafigyelésre, esetleg szükségállapotukban pénz, élelmiszer, ruhanemű vagy más típusú segítségre szorul.
A 2005 januárjában beíndított ZSÍROS KENYÉR – FORRÓ TEA programunkat, amit a hajléktalanok részére indítottunk, azóta is folyamatosan végezzük. A kenyeret, zsírt, Ft. Kovács Sándor főesperes úr közbenjárására az Agapé étteremtől kapjuk egész éven át. Naponta 10-20 személy jön be a székházunkba napi ételadagjáért, tiszta ruháért.
Az E-tanulás program keretén belül idős személyeket tanítottunk számítogép- használatra.
A szenvedélybetegségek megelőzése program keretén belül előadásokat szerveztünk a dohányzás, alkoolizmus stb. káros hatásairól.
A csillogó fények program keretén belül tehetséges fiatalokat mutattunk be, szerepeltettünk a rendezvények keretén belül.
A 90 éven felüliek felköszöntését folyamatosan végezzük.
A szabadidő hasznos eltöltése program keretén belül biztatjuk az idős személyeket, hogy vegyenek részt szervezett rendezvényeinken, kapcsoladjanak be  a hit életbe.
Az ismeretterjesztő, betegségmegelőző rendezvényeink is igen népszerűek voltak.
Ismert szakembereket hívtunk meg előadásokat tartani.
Kapcsolatot tartunk fenn a Szent Kamill Szociális Otthonnal és a Gondviselés Alapítvánnyal.

Elnök: Ft. Kovács Sándor főesperes
Ügyvezető igazgató: Fábián Mária
Szociális gondozó: Benedek Renáta
Kihelyezett munkatárs: Müller Erzsébet

Üzenet küldése