Ars Sacra Claudiopolitana

Az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítótér

           Az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítótér 2018 augusztusában nyílt meg Kolozsváron, a Szent Mihály plébániához tartozó kiállítótérként. Ennek ötlete a 2017 decemberében elhunyt Kovács Sándor főesperes idején merült fel, aki arra törekedett, hogy mihamarabb kivitelezésre kerüljön a kiállítótér megnyitása. A megnyitóra Kémenes Loránt-Zoltán főesperessége idején került sor a Kolozsvári Magyar Napok keretében. 

      A kiállítótér részint állandó tárlatnak (katolikus egyháztörténeti emlékek), részint időszakos, modern tárlatoknak ad helyet. Az állandó tárlat megszervezése, berendezése Hegedűs Enikő, a Gyulafehérvári Érsekség főművészettörténészének, munkáját dicséri.

            Az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítótér tehát részint Kolozsvár katolikus egyházi művészetébe kíván betekintést nyújtani. Ezen belül is elsősorban a Szent Mihály-templom és a Piarista (volt jezsuita vagy egyetemi) -templom tárgyi emlékeit sorakoztatja fel a látogatók előtt.

      A katolikus kiállítótér megnyitása hiánypótló, a Szent Mihály-templom története ugyanis szorosan kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez. A város főterét, aminek múltja a középkorba nyúlik vissza meghatározza a plébániatemplom impozáns méretű 14-15. századi épülete, ami egyben a város jelképévé is vált. Amint tudjuk a plébániatemplom és környéke sokat alakult az idők során: a plébániatemplom köré épített 16. századi falat később, a 20. század elején,  lebontották és Fadrusz János Mátyás király szoborcsoportja került 1907-ben a tér közepére, a templom déli oldalára.

            A kiállítótér koncepciójához tehát elsődlegesen a plébániatemplom mútljának, történeti és művészettörténeti értékeinek a bemutatása tartozik (oklevelek, levéltári dokumentumok, fényképanyag, barokk oltárok, kegytárgyak, miseruhák). Emellett a katolikus gyűjtemény részét képezi a Piarista-templom emlékanyaga. A Piarista-templom nem csupán kulturálisan képez egy egységet a plébánia egyházi múltjával, de adminisztrálása is a plébániatemplomhoz tartozik. A piarista templom történeti, művészettörténeti emlékeiből úgyszintén számos újkori könyvet és dokumentumot, továbbá kegytárgyakat és miseruhákat állítottunk ki.  

            A kiállítótér utca felöli részén a modern művészetnek adunk teret havi kiállítások keretében. Modern művészeti tárlataink úgyszintén 2018-tól, a megnyitástól kezdődően vannak. Ennek keretében számos rendezvényre került sor, amelyeknek jellege nagyon színes, a festészettől kezdődően, szobrászat, textilművészet, tűzzománckészítésű munkák mind megtalálhatóak az események sorában. Ezen belül a Kolozsvári Magyar Napok keretében minden év augusztusában a Kolozsvári Társaság rendezvényének adtunk otthont. Ezenkívül, ugyancsak évi gyakorisággal, szeptemberben a magyarországi Ars Sacra mozgalom keretében ugyanilyen témafelvetéssel csoportos kiállításokra kerül sor Sabău-Trifu Cristina szervezésében. E két rendezvényt leszámítva a téma és művész megválasztásában mi magunk döntünk az év tárlatainak repertoárja tekintetében.

           Nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínűségre és elsősorban a jelenkori művészet és művészek bemutatására, akár nemzetközi jelleggel. Kiállításainkat olykor más rendezvényekkel is megspékeljük: workshopok, könyvbemutó, kerekasztal beszélgetések, bórkostoló, zene.

            Rendezvényeinket minden médiahálon hírdetjük: nyomtatott újságban, rádióban, internetportálokon (Transindex, ill. facebook oldalunkon). Az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Kiállítás facebookoldalán nem csupán eseményeinket lehet nyomonkövetni, hanem az erről megjelenő tudósításokat, írásokat is feltöltjük. Így mintegy kirajzolódik működésünk minden lépése, a múzeum profilja is egyben. 


https://www.facebook.com/Ars-Sacra-Claudiopolitana-Egyh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szeti-Ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-249675062566472/?ref=page_internal            

Üzenet küldése